torsdag 3 maj 2018

Olaus Magnus vittnesmål om Stockholms blodbad

"I Herrens år 1520 intog kung Kristian den andre Stockholm vid den heliga Jungfruns födelse […]. Samma år på Fyra krönta helgons dag, som var den 8 november, lät han halshugga (efter att ha blivit krönt föregående söndag) två biskopar, Vincent av Skara och Matthias av Strängnäs, riddare och frälsemän, borgmästare, rådmän och borgare – över 120 personer – och jag, Olaus Magnus, kanik från Linköping, beskådade allt detta med fasa. Vidare lät han följande dag (efter löfte om lejd för att de säkrare skulle gå ut ur fängelset) hänga, stegla och halshugga ytterligare personer. Kropparna av de halshuggna låg kvar obegravda i tre dagar ända tills de fördes utanför Stockholm för att begravas."
~ Olaus Magnus

Igår besökte jag Kungliga biblioteket i Stockholm för att lyssna på ett föredrag om journalisten Ester Blenda Nordström med författarinnan till hennes biografi, Fatima Bremmer. (Ester Blenda är betydligt senare än Vasatiden, men biografin Ett jävla solsken kommer jag att komma tillbaka till då det är en historiebok.) Jag insåg då att jag totalt hade glömt att skriva om den bok som biblioteket införskaffade tidigare i vår.

Staty över Kristina Gyllenstierna, Stockholms slott
I slutet av mars gick Kungliga biblioteket ut med att man införskaffat ett exemplar av Saxo Grammaticus bok Gesta Danorum från Danmark. Verket är en av de viktigaste källorna till den tidiga historien i såväl Danmark som Skandinavien. Det är troligen skrivet på 1100-talet, men första tryckningen skedde i Paris först 1514. Verket har tidigare redan funnits på Kungliga biblioteket, men just det här exemplaret är speciellt och viktigt för Sverige, de det har använs av bröderna Johannes och Olaus Magnus. De är båda viktiga i svensk historiografi då de skrev verk om svensk historia.

Just detta exemplar av Gesta Danorum skänktes till ett härbärge för svenska pilgrimer i Rom som kallades Birgittahuset av Johannes 1519 och där Olaus var föreståndare från 1549. Under sin tid på härbärget använde troligen båda bröderna boken och Olaus skrev i den, troligen under sin tid som föreståndare. Det han skrev gör boken unik då det är en ögonvittnesskildring av Stockholms blodbad.

Kristian II
Ovan kan ni läsa Kungliga bibliotekets översättning av den latinska texten och jag tycker att det han skriver är väldigt intressant av flera orsaker. Man har uppskattat antalet döda till ca. 100 personer. "Över 120 personer" är därför betydligt fler och det verkar som att han inte räknat med de personer som fick sätta livet till under blodbadets andra dag i den siffran. Det har även funnits teorier om att löftet om fri lejd skulle vara Vasapropaganda, vilket inte verkar vara fallet om man får tro Olaus Magnus skildring.

Jag har tyckt att det finns en tendens till att vilja nedtona blodbadets betydelse i modern historieskrivning och vasarna utnyttjade det helt klart i sin propaganda. Däremot tror jag att man väldigt mycket underskattar hur pass mycket det påverkade befolkningen i Sverige och då menar jag hela Kristian II:s blodbadande i såväl Sverige som Finland och inte bara det enskilda dådet i Stockholm. Det bevisas inte minst av att Kristian redan i samtiden (efter att ha dödat munkar i Nydala kloster) får "smeknamnet" Tyrann. Man kan peka på att de svenska bönderna beklagade sig över höjt skattetryck och var väldigt ovilliga till att lämna ifrån sig sina vapen som gjorde att de valde att stötta Gustav Vasa. Däremot tror jag att frågan om vapeninnehav mycket väl kan ha varit ett utfall av Kristians övervåld inte bara i Stockholm utan även i resten av Sverige och Finland. Det var alldeles säkert ett sätt att ingjuta skräck i befolkningen och det väckte mycket kritik utomlands. Jag tror att det är viktigt att försöka greppa och förstå den skräcken för att faktiskt förstå händelseutvecklingen under perioden.

Kungliga biblioteket har digitaliserat sin nyköpta Gesta Danorum i sin helhet (klotter och allt!) och den finns att ladda ner här.

Referenser
https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2018-03-22-unik-bok-kastar-nytt-ljus-over-sveriges-historia.html
Bilden på Olaus Magnus vittnesmål i Gesta Danorum är tagen av Andrea Davis Kronlund och lånad från Kungliga bibliotekets hemsida. Den på Kristian II är lånad från Wikipedia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar